Nové identifikačné údaje

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava 4
 
IČO: 47 258 314
DIČ: 2120112522
IČ DPH: SK7120000184
 
Tatra banka EUR IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 6198/B