Ukladanie a zabezpečenie dát

Problém:

Udržať krok s prudkým nárastom objemu dát

Aplikované riešenia BENESTRA:

Data Storage, Backup, Ethernet

Výsledok:

Rýchle a nákladovo efektívne prispôsobenie sa fenoménu nárastu objemu dát

Pôsobnosť Zákazníka:

Zdravotníctvo, call-centrá, výroba

 

„V pracovnom prostredí každoročne narastá dopyt po úložnej kapacite – v rokoch 2008 až 2013 s medziročným nárastom o viac ako 43 %. Súboj flexibility, konsolidácie a výkonu v pomere k nákladom stojí v popredí výzvy, ktorú prináša prudký nárast dát.“ produktový manažér BENESTRA

Základné Predpoklady

Nájsť riešenie pre stále sa rozrastajúce dátové úložiská predstavuje vo väčšine organizácií zásadnú časť rozpočtu IT oddelení. Znásobuje sa to ešte rozdielnymi typmi neštruktúrovaných dátových súborov alebo veľkými databázami pochádzajúcimi z niekoľkých rôznych systémov a platforiem.
Z technickej stránky je nájdenie zodpovedajúceho úložného riešenia veľkou výzvou vzhľadom na veľmi odlišné IO profily a výkony, pracovnú záťaž a požiadavky na spoľahlivosť dát. Predovšetkým pri snahe o udržanie efektivity vynaložených nákladov.
Nové aplikácie sa vyvíjajú pre nové, špecializované úložné zariadenia, a to často bez dostatočného dôrazu na aktuálny stav využívaných zdrojov. Nedostatky v riadení nákladov a plánovaní kapacity sa často odrážajú v nedostatočnom využití dostupnej infraštruktúry.
 

Výzvy

V súvislosti s dátovými úložiskami sa môžeme stretnúť so štyrmi problémovými oblasťami:
 • výkon verzus náklady – rôzne typy dát vyžadujú rozdielnu úroveň výkonu úložiska
 • plánovanie kapacít – správa veľkého objemu dát a komplexná konfigurácia plánovania budú základnými prvkami budúcich úložných systémov
 • konsolidácia – tradičný prístup, ktorý sa v súčasnej dobe prejavuje v nedostatočnom využití kapacít úložiska, musí byť nahradený pokročilejším riešením v oblasti úložísk
flexibilita – vzhľadom na to, že prudký nárast objemu dát sa nedá kontrolovať, musíte sa spoľahnúť na flexibilné a dokonalé riešenie


Výsledok

 • Výkon a nákladové kompromisy rieši variabilita produktov
 • Zaistenie vysokej dostupnosti vašich kľúčových dát
 • IT oddelenie oslobodené od komplexného procesu plánovania kapacít
 • Rýchla adaptácia na prudký nárast objemu dát
 • Bezkonkurenčná a flexibilná zálohovacia technológia umožňujúca individualizáciu bezpečnostnej politiky

 

Riešenie

Odpoveď spoločnosti BENESTRA na prudký nárast objemu dát sa skladá z troch častí:
 • dátové úložiská – komplexný súbor úložísk SAN a NAS
 • zálohovanie – vysoko kvalitná záloha dát a obnova systému na zaistenie bezpečnosti dát
 • sieťové riešenia – umožňujúce prepojenie s akoukoľvek lokalitou na uloženie a zálohovanie dát
Na získanie prístupu k flexibilnej úložnej platforme stačí pripojenie do siete BENESTRA prostredníctvom iSCSI alebo Fibre Channel, resp. s pomocou konektívnych služieb (Internet, MPLS a Ethernet) a postupné napĺňanie úložného priestoru s tým, že zaplatíte iba za to, čo skutočne potrebujete.
Služba Data Storage je umiestnená v tých najkvalitnejších dátových centrách. Jej dostupnosť je garantovaná zmluvne aj technicky. Každá súčasť úložného riešenia je pripravená spolu s odolnou úložnou platformou v príslušnej kvalite umiestnenou v jednom z dátových centier BENESTRA.
Ani to najlepšie technické riešenie však nezaručí, že nedôjde k strate dát v dôsledku ľudskej chyby alebo technického zlyhania. Vďaka službe Backup máte k dispozícii mnoho možností ochrany dát pre najrôznejšie typy zdrojov, na základe individuálnych politík aj rýchle obnovenie dát bez nutnosti hľadania všetkých pások.
Prístup do riadiaceho rozhrania a profesionálne služby od spoločnosti BENESTRA potom poskytujú všetok potrebný servis, zaisťujú rýchle aktualizácie a neustály dohľad.


Riešenie BENESTRA:

Tieto riešenia vám umožňujú výber, alokáciu a premiestnenie výpočtových zdrojov kedykoľvek a kdekoľvek podľa vašich potrieb
Storage – flexibilné a ľahko nastaviteľné úložisko dát pre firemné aplikácie
Backup – špeciálne navrhnuté riešenie na zabezpečenie a zaistenie kontinuity firemných dát bez ohľadu na to, kde sú umiestnené
 


Stiahnite si toto riešenie v PDF