Nadnárodná sieť

Nadnárodná sieť BENESTRA

Národná sieť spoločnosti BENESTRA je prirodzene napojená na nadnárodnú sieť zoskupenia GTS Central Europe, ktorého bola spoločnosť do 31. mája 2014 súčasťou.

Sieť ponúka potrebnú redundanciu optických vlákien a zariadení s cieľom zabezpečiť tie najlepšie riešenia pre vaše obchodné aplikácie, vysoký výkon a spoľahlivosť.