Zdravotníctvo

Modernizácia zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technológií

Zvyšovanie kvality starostlivosti, vládne regulácie, úspora výdavkov – to sú výzvy, ktorým dnes čelí zdravotníctvo. Nové predpisy stanovujú požiadavky na správu elektronických zdravotných záznamov (EHR), bezpečnosť a dáta. Pacienti očakávajú lepšiu dostupnosť služieb. Dôležitú úlohu pri riešení týchto úloh hrajú technológie.
 
Zabezpečujeme robustné dátové siete, ktoré zefektívnia výmenu informácií medzi nemocnicami, klinikami, laboratóriami, zdravotnými strediskami a informačnými systémami (HIS). Pomáhame zdravotníckym inštitúciám prehodnotiť obchodné modely pomocou inovačných technológií. Vďaka spoločnosti BENESTRA sa rýchlo prispôsobíte dynamickému prostrediu a zdokonalíte procesy.

Výhody

 • Zvýšenie spokojnosti pacientov
 • Zníženie kapitálových výdavkov a oslobodenie vašich IT zdrojov
 • Zlepšenie bezpečnosti a flexibility pri výmene lekárskych dokumentov
 • Plynulé dodávky služieb bez výpadkov
 • Dostupnejšie informácie pre zdravotnícke zariadenia, lekára a mobilných pracovníkov
 • Možnosť ľahšie sa prispôsobiť reguláciám a zmenám
 • Zlepšiť zdravotnú starostlivosť a zvýšiť produktivitu
 • Digitalizovať zdravotné informácie a umožniť jednoduchý prístup pre zúčastnené strany
 • Znížiť papierovanie, obmedziť lekárske chyby, zvýšiť efektivitu prevádzky
 • Riadiť plány kontinuity a lepšie sa pripraviť na nepredvídateľné udalosti
 • Bezpečne pripojiť ľubovoľné miesta k odolnej dátovej sieti
 • Optimalizovať náklady prostredníctvom IT technológií
 • Ukladať a zdieľať zdravotné záznamy a dokumentácie (EHR)
 • Poskytovať efektívnu telemedicínu a komunikačné nástroje zamestnancom, pacientom a zdravotníckym partnerom
 • Schopnosť pružnejšieho prispôsobenia v súlade s meniacimi sa predpismi
 • Integrovaná sieťová infraštruktúra – bezpečné a škálovateľné dátové riešenie poskytuje lokálnu alebo medzinárodnú konektivitu zdravotníckym strediskám
 • Nové možnosti spolupráce – vynikajúce hlasové a video platformy umožňujú kvalitnú komunikáciu a starostlivosť o pacientov
 • Riadenie kontinuity činností (BCM) – podpora dôležitých systémov pomocou dátových úložísk, zálohovanie a služieb IT manažmentu
 • Manažované úložisko – spoľahlivé viacvrstvové úložisko zabezpečuje dlhodobú životnosť dát a podporuje dôležité aplikácie, vrátane HRM
 • Privátny a hybridný cloud – pružné cloudové služby znižujú prevádzkové náklady pri údržbe HIS