Výroba

Inovácie, ktoré zefektívňujú výrobné procesy

Výroba sa stala globálnym podnikaním, ktorého sa zúčastňuje mnoho špecializovaných výrobcov. Pre uspokojenie dopytu a prispôsobenie sa kolísavému trhu priemysel presadzuje minimálne skladové zásoby a masovú kustomizáciu. Zároveň generuje a ukladá veľké množstvo dát, čím sa IT a komunikačné technológie stávajú kľúčovými. Vďaka nim dáta rýchlo prúdia z procesných systémov a cez systémy riadenia dodávateľského reťazca sa dostávajú k obchodnému oddeleniu. Cenné dátové súbory slúžia nielen na riadenie prevádzky, ale tiež umožňujú predvídať dopyt, riziká a chyby.
 
Naše komplexné služby a skúsenosti vám pomôžu vytvoriť spoľahlivú sieť, ktorá zvýši efektívnosť celého výrobného procesu. Cloudové platformy spoločnosti BENESTRA sú neustále dostupné. Nástroje pre spoluprácu uľahčia internú komunikáciu medzi vašimi zamestnancami a obchodnými partnermi.

Výhody


 • Získate prístup k flexibilným IT službám, ktoré umožňujú expanziu
 • Odolnejšie a pružnejšie firemné procesy
 • Prevod veľkého objemu dát do zrozumiteľného výstupu
 • Pripravenosť na nepredvídateľné udalosti
 • Zvýšenie bezpečnosti informácií
 • Posilnenie pozície na trhu
 • Zlepšenie spolupráce a produktivity zamestnancov a obchodných partnerov v dodávateľskom reťazci

 • Posilniť stabilitu podnikania a minimalizovať riziko chýb v procesoch dodávateľského reťazca
 • Zvýšiť dostupnosť ERP systémov a minimalizovať skladové zásoby
 • Zjednodušiť správu a údržbu infraštruktúry siete
 • Pripraviť spoločnosť na expanziu a obchodný rast
 • Umožniť pokročilé analýzy dát pre lepšie rozhodovanie a predpovedanie dopytu
 • Zabezpečiť citlivé informácie
 • Umožniť spoluprácu s dodávateľmi a zlepšiť efektivitu prevádzky
 • Siete novej generácie – spoľahlivá manažovaná IP a Ethernet VPN konektivita umožňuje nepretržitý chod podnikových systémov
 • Manažovaná hlasová komunikácia – riešenie znižuje náklady na správu komunikačnej infraštruktúry a prepája dodávateľa
 • Privátny cloud – flexibilné cloudové služby redukujú prevádzkové náklady a zabezpečujú správu platformy dodávateľského reťazca
 • Analýzy objemných dát – privátne úložisko a výpočtovej platformy umožňujú spracovanie dát do zrozumiteľného výstupu
 • Riadenie kontinuity činnosti (BCM) – riešenia zaisťujú kontinuitu výroby
 • Managed Security – proaktívne a integrované sieťové riešenie chráni pred kybernetickými útokmi s pomocou špičkových technológií