Médiá a obsah

Služby pre tvorbu a distribúciu mediálneho obsahu

Médiá sa menia vďaka novým možnostiam digitálnych technológií a HD vysielania. Na oslovenie miliónov divákov už nestačia klasické kanály a distribučné siete. Ľudia konzumujú obsah cez rôzne zariadenia, a to kdekoľvek a kedykoľvek. Zábavný priemysel musí zanechať staré modely a ponúknuť unikátny obsah, ktorý sa prispôsobí divákom. S rastúcim počtom HD kanálov a formátov je ťažké efektívne šíriť kvalitný obsah zároveň cez digitálne distribučné platformy a prostredníctvom tradičnej.
 
Naše komplexné riešenie umožňuje tvorbu a distribúciu digitálneho obsahu prostredníctvom odolnej a zabezpečenej mediálnej siete. Pomôžeme vám získať nové zdroje príjmov a prosperovať.

Výhody

 • Bezpečná platforma pre monetizáciu obsahu
 • Zjednodušenie prevádzky a skrátenie životného cyklu obsahu
 • Zlepšenie zážitku a zvýšenie podielu na trhu
 • Zníženie nákladov a zlepšenie kvality publikácie obsahu
 • Vysoká spoľahlivosť služby
 • Efektívna digitalizácia, ukladanie a archivácia petabajtov multimediálnych dát
 • Poskytovať obsah vo vysokej kvalite a zlepšiť zážitok divákov
 • Znížiť náklady na výrobu a distribúciu
 • Využiť nové zdroje príjmov
 • Sprístupniť unikátny digitálny obsah cez rôznorodé platformy
 • Zabezpečiť príležitostné mediálne udalosti efektívnejším spôsobom
 • Zaviesť ochranu proti digitálnemu pirátstvu (DRM)
 • Zabezpečiť obsah v priebehu celého procesu
Mediálne riešenia spoločnosti BENESTRA poskytuje reklamným agentúram, filmovým štúdiám, televíznym distribútorom a ďalším mediálnym a zábavným spoločnostiam:

 • Produkčné platformy – plne manažované a zabezpečené mediálne riešenie pomáha celému cyklu tvorby a bezchybného spracovania obsahu
 • Distribúcia – robustné a škálovateľné riešenie podporuje videá a digitálne mediálne formáty, ktoré sú prístupné na  platformách a zariadeniach
 • Obsahové siete – flexibilná a bezpečná prenosová platforma umožňuje šírenie digitálneho obsahu s funkciou DRM
 • Media computing – rýchle nasadenie výpočtových zdrojov pre spracovanie a tvorbu digitálnych médií
 • Úložisko obsahu – ľahko škálovateľné viacvrstvové videoúložisko poskytuje archiváciu knižníc filmov, noviniek, hier a ďalšieho digitálneho obsahu
 • Príležitostné prenosy – komplexné riešenie živých prenosov nárazových mediálnych udalostí