Internet a technológie

Naštartujte podnikanie vďaka spoľahlivému technologickému partnerstvu

IT firmy musia reagovať na trendy rýchlejšie ako spoločnosti v inom odvetví. Či už sa zaoberáte výrobou softvéru, online predajom, systémovou integráciou alebo elektronikou, váš obchodný úspech závisí od nových technológií a spokojných zákazníkov. Chcete nájsť miesto na saturovanom trhu a získať viac zákaziek? Chcete zarobiť na inováciách, maximalizovať zisky a rast?
 
Spolupráca so spoločnosťou BENESTRA sa stala dôležitou konkurenčnou výhodou v sektore technológií. Využite naše skúsenosti v oblasti sietí a IT služieb. Naplníte obchodné ciele a udržíte krok s rýchlo rastúcim trhom.

Výhody

 • Skracujete obdobie zavádzania nových produktov na trh a udržíte si náskok pred konkurenciou
 • Zabezpečíte kontinuitu obchodných operácií vďaka prvotriednym dátovým centrám
 • Budete pripravení rýchlo plniť požiadavky zákazníkov
 • Znížite náklady a zvýšite úspory
 • Outsourcing vedľajších procesov
 • Zvýšite pohodlie a flexibilitu činností firmy
 • Spoľahlivo a pružne si splníte svoje špecifické požiadavky
 • Rýchlejšie vyvíjať a využívať nové obchodné príležitosti
 • Poskytovať flexibilné a robustné IT a sieťové riešenia koncovým zákazníkom
 • Získať prístup k manažovaným službám dátových centier
 • Využiť internet a technológie pre e-komerciu a nové obchodné modely
 • Znížiť celkové náklady na údržbu infraštruktúry
 • Udržať súlad požiadaviek a nákladov na IT
 • Zjednodušiť a racionalizovať komplexné IT prostredie pre testovanie a vývoj
 • Dátové centrá – robustné úložisko ochráni citlivé dáta vašich klientov na najvyššej úrovni prevádzkovej spoľahlivosti
 • Privátny a hybridný cloud – flexibilná výpočtová platforma otvára rýchly prístup k flexibilným výpočtovým zdrojom podporujúcim e-komerciu, testovanie a analýzy rozsiahlych dát
 • IP transit – internetové pripojenie pre operátorov umožňuje distribúciu online obsahu
 • Integrované komunikačné siete – komplexný Ethernet a IP dátové komunikačné riešenia zabezpečujú výmenu informácií naprieč všetkými systémami koncových zákazníkov
 • Riadenie kontinuity činností organizácie – zabezpečenie prevádzkových operácií a ERP systémov vďaka zálohovaniu, úložisku a hybridnému cloudu
 • Manažované úložiská – bezpečné uloženie citlivých dát zákazníkov s pomocou viacvrstvovej platformy