Financie a poisťovníctvo

Technológie, ktoré poháňajú inovácie

Finančné spoločnosti čelia konkurencii, reguláciám i lokálnym špecifikám. Požiadavky na bezpečnosť stále rastú. Očakávania zákazníkov stúpajú. Finančné domy musia neustále hľadať nové obchodné príležitosti a ponúkať služby s pridanou hodnotou. Potrebujú moderné technológie.
 
Inovácie sú kľúčom k budúcej prosperite. Spoločnosť BENESTRA má dlhoročné skúsenosti s vývojom robustných, zabezpečených a pokročilých technológií pre finančné prostredie. Sme tu, aby sme vám pomohli nasmerovať biznis dopredu.

Výhody

 • Jednoduchý prístup a škálovateľnosť služieb pre tisíce kancelárií a pobočiek
 • Bezpečná správa údajov o klientoch v súlade s regulačnými požiadavkami
 • Podpora nových služieb, ako je HFT alebo mobilné bankovníctvo
 • Zníženie kapitálových výdavkov vďaka outsourcingu vedľajších procesov
 • Firemné IT sa dokáže prispôsobiť zmenám v obchodnej stratégii
 • Zjednodušiť dôležitú sieťovú infraštruktúru
 • Zabezpečiť plynulý chod a plánovanie disaster recovery/plánu obnovy v súlade s regulačnými normami
 • Premietať analýzy petabajtov dát do operatívnej stratégie
 • Prispôsobiť firemné IT prípadnej expanzii a zmenám kancelárií a pobočiek
 • Zvýšiť bezpečnosť online obchodných operácií
 • Posilniť ochranu pred kybernetickými útokmi
 • Udržiavať krok s rastúcou potrebou úložísk a vyšších výpočtových výkonov
 • Umožniť zavedenie nových produktov a zdrojov príjmov
 • Dátové siete – jednoduché, bezpečné a flexibilné dátové riešenia prepájajú lokálne i medzinárodné kancelárie, dátové centrá a pobočky
 • Manažované úložiská – vo viacvrstvovom sieťovom úložisku bezpečne uložíte citlivé informácie o klientoch
 • Privátne cloudy – prispôsobivá platforma umožňuje prístup k pružnému prostrediu výpočtových zdrojov pre testovanie, finančné modely a analýzy rozsiahlych dát
 • Riešenia s nízkou latenciou – špecializovaná a vysokovýkonná sieť podporuje vysokofrekvenčné obchodovanie (HTF)
 • Riadenie kontinuity činností organizácie (BCM) – zabezpečenie prevádzky kritických podnikových systémov pomocou dátového úložiska, plánov obnovy a manažmentu IT služieb
 • Dátové centrá – rozsiahle kolokačné priestory spoľahlivo chránia dôležité dáta zákazníkov
 • Zabezpečenie – profesionálne, manažované a plnohodnotné zabezpečenie privátnej siete alebo LAN