Energetika a zdroje

Využite naplno výhody inteligentných sietí – Smart Grid

Energetika sa výrazne mení kvôli deregulácii trhu, rastúcej konkurencii a požiadavkám štátov i EÚ. To všetko stavia komunikačné technológie do životne dôležitej úlohy. Pokročilé IT potrebujú poskytovatelia energií, infraštruktúry a meracích služieb. Premenou petabajtov dát do jasného výstupu možno zvýšiť efektivitu siete, skvalitniť služby a optimálne využívať zdroje. Inovatívne technológie pomáhajú presnejšie analyzovať prevádzkový výkon a spracovať neobmedzené množstvo dát v inteligentných sieťach a meradlách.
 
Spoločnosť BENESTRA poskytuje vysokokvalitné riešenia, ktoré maximálne spresňujú rozhodovanie. Zaistíme prenos masívneho dátového toku, ukladanie a zabezpečenie dát pre lepšiu kontrolu a efektivitu. Vďaka našim telekomunikačným a cloudovým službám získate flexibilné a zabezpečené ICT prostredie.

Výhody

 • Zlepšenie prevádzky a obratovosti aktív
 • Optimalizácia výroby a maximalizácia ziskov
 • Redukcia procesov a tvorba rozhodnutí na základe spoľahlivých podkladov
 • Bezpečné úložisko a archív petabajtov dát spoločnosti i zákazníkov
 • Zabezpečenie hladkého chodu spoločnosti
 • Komplexné zabezpečenie siete
 • Jednoduchšie prispôsobenie zmenám a regulačným požiadavkám
 • Zvýšiť zisky prostredníctvom vysokého výkonu, kontroly nákladov a inteligentných sietí – Smart Grid
 • Integrovať bezdrôtové a výpočtové platformy, ktoré spresňujú predpovede dopytu, plánovanie a riadenie rizík
 • Previesť petabajty dát do zrozumiteľného oznámenia a urýchliť rozhodovacie procesy
 • Zvýšiť lojalitu a spokojnosť zákazníkov zlepšením služieb
 • Zabezpečiť bezpečnosť citlivých informácií firmy aj zákazníkov
 • Posilniť riadenie kontinuity činností a stratégie disaster recovery/plánu obnovy
 • Udržať krok s rastúcou potrebou flexibilného ukladania objemných dát
 • Privátny cloud – poskytuje prístup k súboru výpočtových zdrojov, ktoré umožňujú premieňať analýzy dát v reálnom čase do operatívnej stratégie
 • Integrované komunikačné siete – kompletné hlasové a dátové riešenie uľahčuje výmenu informácií v celej inteligentnej sieti
 • Riadenie kontinuity činností (BCM) – riešenia zabezpečujú kontinuitu a obnovu kľúčových procesov
 • Managed Security – proaktívne a integrované technológie špičkovej kvality chránia pred kyber útokmi
 • Úložisko – viacvrstvová platforma poskytuje robustné a bezpečné úložisko pre vysoké objemy dát