Hosting kľúčových BPM (Business Process Management) systémov

Problém:

Poskytnutie výpočtových zdrojov na testovanie BPM (Business Process Management) systémov na podporu procesného riadenia firmy
 

Aplikované Riešenia BENESTRA:

Virtual Hosting, Backup, IP VPN

Výsledok:

Rýchla a flexibilná implementácia, vysoká a garantovaná dostupnosť, rýchle prispôsobenie sa narastajúcemu objemu dát

Pôsobnosť:

Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby, finančno-obchodné spoločnosti

 

„Virtualizácia je synonymom pre rýchle nainštalovanie systému a žiadne problémy so zaobstaraním alebo oneskoreným dodaním potrebnej infraštruktúry – teda perfektné riešenie pre skúšobné, inovačné projekty.“ vedúci IT oddelenia spoločnosti BENESTRA

Základné Predpoklady

Administrácia aplikácií a procesného riadenia (Business Process Management – BPM) je zásadnou témou vo všetkých spoločnostiach. BPM sa zvyčajne venuje podpore procesov riadenia firmy – HR, financie, nákup, projektový a produktový manažment a pod. – ktoré vyžadujú určité pracovné postupy, schvaľovacie procesy a správu dokumentov.
Systém BPM sa musí rozvíjať spoločne s organizáciou. Tento proces tak musí odrážať rastúce požiadavky na: 
  • zaistenie flexibilného výpočtového výkonu – spoločnosť automatizuje stále viac a viac procesov
  • priestor na ukladanie všetkých dát
  • bezpečné a spoľahlivé zálohovacie riešenie, ktoré je schopné dlhodobo zaistiť kontinuitu informácií
  • vylepšenie interných používateľských skúseností
 

Výzvy

Spoločnosti automatizujú stále viac a viac procesov a neustále čelia problémom s výkonom a životnosťou svojich podporných systémov.
Plánovanie kapacity, správa nárastu dát a plánovanie komplexnej konfigurácie budú východiskovými požiadavkami na budúce úložné systém, a budú potrebné na optimalizáciu zdrojov.
 
Tradičný prístup zahŕňa zvyčajne neefektívnu, vyhradenú a drahú serverovú architektúru s vysokým výkonom, ktorá je spočiatku až príliš veľká na to, aby sa vyrovnala s nepredvídateľným nárastom v budúcnosti.
Rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť môže náhle spotrebovať všetky výpočtové zdroje a s ťažko sa rozširujúcou architektúrou bude donútená zaplatiť dokonca viac, aby zaručila bezpečnosť a kontinuitu všetkých dát.
 


Výsledok


  • Skrátenie času dodania nových verzií softvéru
  • Zaručená dostupnosť systémov BPM
  • Zvýšený výkon v regionálnych pobočkách
  • Kapacita pre rýchly rast
  • Flexibilita a škálovanie služby
  • Rýchla adaptácia na narastajúci objem dát

 

Riešenie

Prístup spoločnosti BENESTRA pri zavádzaní  BPM systémov uvoľňuje ruky vedúcim IT oddelení a odbremení ich od plánovania kapacity zdrojov, komplexného nákupného procesu aj zložitého uvádzania do prevádzky.
Outsourcované virtuálne datacentrum zaručí nielen dlhodobú životnosť riešení, ale aj prístup k takmer nevyčerpateľným zdrojom robustnej a redundantnej platformy.
Ako vedúci IT oddelenia sa už nebudete musieť vyrovnávať s údržbou alebo nefunkčnosťou hardvéru. Vaše virtuálne zariadenie sa nikdy neopotrebuje a BENESTRA vždy zaručí údržbu a postupnú aktualizáciu vášho dátového centra podľa vašich predstáv.
Infraštruktúra dátových centier BENESTRA zodpovedá najvyšším odborovým štandardom, ktoré presvedčili už mnoho malých a stredných firiem aj veľkých korporácií na hostovanie svojich aplikácií. Servery, dátové úložiská, backupovacie nástroje v podobe platforiem sa poskytujú na komponentoch od renomovaných výrobcov (Cisco, Dell, HP, NetApp, CommVault).
Ako virtualizačná vrstva sa používa technológia spoločnosti VMware – v súčasnosti jediný priemyslový etalón alebo formát, resp. štandard, ktorý je široko využívaný a uznávaný na virtualizáciu v rámci firemného segmentu.
Dostupnosť služby je zaručená nielen z technickej, ale aj zmluvnej stránky (SLA). Každý virtuálny stroj BENESTRA je doručený na redundantnej platforme, postavený z komponentov od renomovaných výrobcov a vybavený odolnou počítačovou platformou najlepšou vo svojej triede, ktorá je umiestnená v profesionálnom dátovom centre BENESTRA.
Prístup k správe servera cez konzolu predstavuje spolu s poskytovaním Professional Services  pre riadiace centrum, ako aj s odbornými službami BENESTRA dôležitú základňu, ktorá vám zaručuje rýchlu aktualizáciu a kontrolu ponúkaných služieb.


Riešenie BENESTRA:

Tieto produktové riešenia vám umožňujú alokáciu a ľubovoľnú zmenu výpočtového výkonu a dátového úložiska kedykoľvek a kdekoľvek podľa vašich aktuálnych potrieb
Virtual Hosting – maximálna škálovateľnosť a flexibilita výpočtových zdrojov
Backup – špeciálne navrhnuté riešenie na zálohovanie dát a zaistenie kontinuity firemných dát bez ohľadu na to, kde sú umiestnené
Riešenia IP VPN umožňujú vytvorenie privátneho, robustného sieťového prepojenia s vysokou dostupnosťou medzi jednotlivými pobočkami spoločnosti


Stiahnite si toto riešenie v PDF