Hosting aplikácií

Problém:

Hosting aplikácií v spoločnosti BENESTRA vám minimalizuje čas na ich uvedenie na trh

Aplikované Riešenia BENESTRA:

Virtual Hosting, Backup, Internal

Výsledok:

Zníženie prevádzkových nákladov na minimum, lepší používateľský komfort, flexibilita riešení a rýchla inštalácia služieb

Pôsobnosť Zákazníka:

Softvérové firmy a vývojové spoločnosti developérske tímy na rozvoj IT aplikácií

 

„Virtual Hosting Environment (VHE)  je zjednodušene povedané, virtuálne dátové centrum šité na mieru. Toto riešenie je pravdepodobne jediné vo svojej triede, ktoré umožňuje softvérovým firmám dynamicky reagovať na stále vyššie nároky aplikácií a ich hosting.“ produktový manažér BENESTRA
 

Základné Predpoklady

Udržať krok s dopytom je pre IT odborníkov veľkou výzvou. V momente, keď tím na rozvoj softvéru dostane požiadavku na novú aplikáciu, začne IT oddelenie hľadať priestor, servery a možné riešenia.
Vzhľadom na to, že firemné aplikácie sa v súčasnosti stále viac zameriavajú na internet a prirodzenú dynamickosť, hľadajú vývojári odpovede na tieto otázky:
  • Zvládneme stále rastúci dopyt?
  • Je očakávanie koncových používateľov na tej najvyššej možnej úrovni?
  • Môžu výpočtový výkon a flexibilné riešenie urýchliť uvedenie produktu na trh?
 

Výzvy

Dynamický rozvoj firiem vyžaduje vytvorenie takých výpočtových zdrojov, ktoré dokážu pružne zareagovať na náhle zmeny alebo príležitostné výkyvy v dopyte.
Implementácia firemných IT aplikácií vyžaduje vysokú odbornosť a profesionalitu. Okrem toho, že vaša firma závisí od výpočtových zdrojov, skôr či neskôr budete čeliť problémom existujúceho riešenia s výkonom a odolnosťou.
Tradične sa používa neefektívna dedikovaná serverová infraštruktúra, ktorá je nákladná a už od počiatku býva predimenzovaná (ak sa očakáva rozvoj do budúcna). Neočakávaný rýchly rozvoj firmy môže naraz spotrebovať všetky výpočtové zdroje, a ak sa tradičná dedikovaná infraštruktúra nedá využiť ďalej, musí spoločnosť zaistiť a zaplatiť ešte viac za dodatočné rozšírenie výpočtových zdrojov. Vaše firemné ciele sa napriek tomu dajú dosiahnuť jednoduchšie, ak si vyberiete dobrého obchodného partnera pripraveného na pohotovú a rýchlu podporu rastu vašej firmy.


Výsledok


  • Zaručená dostupnosť zákazníckych aplikácií
  • Dôraz na rozvoj aplikácií 
  • Správa IT infraštruktúry outsourcovaná spoľahlivým a stabilným partnerom (BENESTRA)
  • Rýchle spracovanie požiadavky 
  • Zaistenie služieb „na vyžiadanie“ – rýchle uvedenie na trh
  • Výber podľa vašich potrieb

 

Riešenie

Koncept spoločnosti BENESTRA ponúka flexibilné výpočtové prostredie skladajúce sa z potrebného výpočtového výkonu – vCPU (GHz), pamäte, dátového úložiska, garantovaného internetového pripojenia a ďalších doplňujúcich služieb. To všetko sa dá zabezpečiť proti náhlej strate dát službou Backup.
Outsourcované virtuálne dátové centrum zaručuje dlhodobú životaschopnosť vášho riešenia. Už sa nebudete musieť zaoberať údržbou serverov alebo poruchami – váš server už nikdy nezostarne. Spoločnosť BENESTRA sa totiž vždy postará o správu a priebežnú aktualizáciu vášho dátového centra a výpočtového výkonu.
Infraštruktúra dátových centier spoločnosti BENESTRA zodpovedá najvyšším štandardom, ktoré už presvedčili mnoho malých a stredných firiem aj veľkých korporácií na hosting svojich aplikácií. Servery, dátové úložiská, backupovacie nástroje v podobe platformy sa poskytujú na komponentoch od renomovaných výrobcov (Cisco, Dell, HP, NetApp, CommVault).
Ako virtualizačná vrstva sa používa technológia spoločnosti VMware – v súčasnosti jediný priemyslový etalón alebo štandard, ktorý sa široko používa na virtualizáciu v rámci firemného segmentu.
Dostupnosť služby je zaručená nielen z technickej, ale aj zmluvnej stránky (SLA). Každé virtuálne dátové centrum BENESTRA je doručené na redundantnej platforme a postavené z komponentov od renomovaných výrobcov, ktoré sú umiestnené v profesionálnom dátovom centre BENESTRA.
Prístup k správe servera cez konzolu predstavuje spolu s poskytovaním Professional Services dôležitú základňu, ktorá vám zaručuje rýchlu aktualizáciu a kontrolu ponúkaných služieb.


Riešenie BENESTRA:

Tieto produktové riešenia vám umožňujú alokáciu a ľubovoľnú zmenu výpočtového výkonu kedykoľvek a kdekoľvek podľa vašich aktuálnych potrieb
Virtual Hosting – maximálna škálovateľnosť a flexibilita výpočtových zdrojov
Backup – špeciálne navrhnuté riešenie na zálohovanie dát a zaistenie kontinuity firemných aplikácií bez ohľadu na to, kde sú dáta umiestnené
Internet – redundantný a zaručený prístup do siete internet pre koncových používateľov aplikácií

 


Stiahnite si toto riešenie v PDF