Priame telefónne pripojenie

Plnohodnotné fixné telefonovanie, pripojenie vašej ústredne alebo poskytnutie virtuálnej ústredne.

Komplexné a spoľahlivé hlasové služby sú nevyhnutné pre malé aj veľké firmy. Vďaka paušálnym tarifám môžete optimalizovať výdavky za volania. V rámci firemnej siete si budete telefonovať zadarmo. Vzdialené pobočky efektívne prepojíte vďaka virtuálnej ústredni (IP Centrex). Jednoducho prenesieme vaše súčasné telefónne čísla ku BENESTRA.

Poskytujeme:
 • pripojenie vašej existujúcej telefónnej ústredne do VTS (Verejnej Telefónnej Siete)
 • hlasovú službu (VTS) spolu so službou Virtuálnej telefónnej ústredne
 • hlasovú službu (VTS) spolu so službou hardvérovej telefónnej ústredne

Výhody:

 • Jednoduchá tarifa - zaplatíte toľko koľko prevoláte,
 • alebo neobmedzený balík volaní, ktorý vám zaručí predikovateľné náklady
 • Jednoducho pripojíme vašu existujúcu telefónnu ústredňu (ISDN alebo VoIP)
 • alebo vám telefónnu službu poskytneme vrátane modernej virtuálnej telefónnej ústredne a moderných IP telefónov
 • Žiadne kapitálové investície
 • Prepojenie firemných pobočiek a kancelárií v celom regióne
 • Bezproblémová a bezvýpadková migrácia vášho súčasného riešenia k hlasovej platforme BENESTRA
 • Prenositeľnosť čísla od existujúceho operátora s minimálnymi formalitami a plnou podporou počas celého procesu migrácie
 • Pohodlná kontrola nákladov s reportingom zadarmo a podrobným vyúčtovaním hovorov
 • K špecifickým požiadavkam pristupujeme individuálne
 • možnosť nahrať telefónne hlásky v profesionálnej kvalite
 • Podpora dohľadového 24/7 centra

Kľúčové prvky služby:
 
Hlasové služby poskytujeme prostredníctvom širokej škály technických riešení, ktoré zaistia jednoduchú integráciu s existujúcou IT infraštruktúrou vašej firmy. K službe zadarmo ponúkame číselné rozsahy podľa požiadavky zákazníka alebo zabezpečíme prenesenie vašich čísiel od súčasného operátora.
 • Veľké podniky zvýšia produktivitu vďaka zefektívneniu a optimalizácie hlasového riešenia
 • Call centrá môžu spracovávať veľké množstvo hovorov a získajú spoľahlivé a nákladovo efektívne volanie
 • Firmy s viacerými pobočkami získajú plne integrovanú a manažovanú telefónnu ústredňu (IP Centrex), ktorá je umiestná v našom dátovom centre, nemusia sa u ňu starať a zaručuje nepretžitý chod
 • Menšie firmy využijú spoľahlivé a úsporné telefonovanie s paušálnymi tarifami

Varianty telefónnej ústredne (PBX) a rozhraní

Telefónne ústredne BENESTRA poskytujú spojenie medzi telefónnymi linkami (klapkami) v jednej, alebo na viacerých lokalitách firmy.
 • Zákaznícka ústredňa: budete prevádzkovať svoju existujúcu PBX a BENESTRA zabezpečí plnú integráciu celého hlasového riešenia.
   
 • Virtuálna ústredňa: ústredňa hostovaná v cloude BENESTRA podporuje všetky možnosti IP a VoIP telefónie a funkcií IP Centrex. K dôležitým vlastnostiam služby patrí:
  • Nulové investície pre vašu firmu a volania zadarmo v rámci podnikovej siete
  • Riadenie číslovacích plánov
  • Funkcionality:
   • Automatická konfigurácia telefónov
    Call Routing
    Call Forwarding Unconditional
    Call Forward on Busy
    Call Forward on No Answer
    Call Transfer
    Call Waiting
    Call Queuing
    Call Pick-up
    Voicemail
    Do Not Disturb
    3-way Conference
    Dialed, Received and Missed calls
    CLIP
    CLIR
    Call Detail Records (CDR)
    Call Monitoring
    Call Recording
    Call Barring
    Call hold
    Music on Hold
    Paging
    Intercom
    Spoločný firemný telefónny zoznam
    Zamknutie telefónu
    Interactive Voice Response (IVR)
    Funkcionalita Call Centra
     
 • Manažovaná ústredňa: zákazníci s individuálnymi požiadavkami, ktoré prekračujú bežné štandardné funkcie ocenia hardvérovú ústredňu spravovaná odborníkmi Benestra.

Prístupové možnosti:


   
VoIP Trunk multikanálový prístup k platforme BENESTRA. Telefónne pripojenie prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje SIP Trunk, IAX Trunk alebo H.323 Trunk
ISDN PRA 30 kanálov digitálneho prístupu pre pripojenie zákazníckych PBX
ISDN BRA 2 kanály digitálneho prístupu pre pripojenie PBX alebo telefónu
IP telefónna linka IP telefón dodávaný a konfigurovaný spoločnosťou BENESTRA
Klasická telefónna linka tradičné analógové linky na pripojenie analógového telefónu, faxu alebo PBX
BENESTRA poskytuje hlasové služby na celom území Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok využite prosím náš kontaktný formulár.
Služba Telefónne pripojenie ponúka nasledujúce formy účtovania:

 • Neobmedzená tarifa
  Menšie a stredné spoločnosti ocenia predvídateľné náklady. Za paušálny mesačný poplatok môžete volať do tuzemských pevných a mobilných sietí rovnako, ako do vybraných zahraničných destinácií.
   
 • Účtovanie podľa využitia
  Platíte pravidelný poplatok za hlasovú prípojku + iba skutočne prevolané minúty (uplatňuje sa sekundová tarifikácia).