Virtuálny privátny server

Zvoľte si inteligentné serverové riešenia

Ak prevádzkujete náročné online aplikácie alebo dôležité webové stránky s vysokou návštevnosťou, virtuálny privátny server (VPS) sa pružne prispôsobí vašim aktuálnym požiadavkám. Virtualizované servery vám zabezpečia vysoko škálovateľný výpočtový výkon, a to nákladovo efektívnym spôsobom. Každý virtuálny server je úplne nezávislý. Zabezpečia vám rovnaké funkcie ako dedikovaný server, vrátane výnimočného výkonu a flexibility.

Výhody

 • Znížite celkové náklady na implementáciu a prevádzku (TCO)
 • Nemusíte riešiť spotrebu energií, chladenie a dostupnosť
 • Využijete preverené hardvérové a softvérové komponenty od vedúcich firiem v odbore
 • Transparentná a predvídateľná štruktúra nákladov bez skrytých poplatkov
 • Zálohovanie dát, individuálne nastaviteľné zabezpečenie, pokročilý monitoring a vlastné nastavenie funkcií cez web
 • Plná a proaktívna podpora 24/7 dohľadového centra
Služba GTS Virtual Private Server je pripravené riešenie, ktorým je virtuálny ekvivalent jedného dedikovaného servera. Virtuálny server je však omnoho flexibilnejší a dokáže vám zaistiť vyššiu dostupnosť a spoľahlivosť vašich aplikácií. Dokáže sa prispôsobiť vašim aktuálnym potrebám. Virtuálny server zlepšuje spôsob využitia výpočtových zdrojov, a to aj nákladovo efektívnym spôsobom.

 • Virtuálne servery sú pripravené na okamžité použitie s predinštalovanými operačnými systémami
 • Prvotriedne technológie (VMware, Cisco a NetApp) poskytujú maximálnu flexibilitu a možnosti ovládania
 • Kompletne redundantná architektúra platformy maximálne eliminuje neplánované výpadky v dôsledku porúch infraštruktúry
 • Servery sú prevádzkované a monitorované skúsenými a certifikovanými profesionálmi
 • Servery sú na niekoľkých úrovniach navzájom úplne oddelené, používajú sa preverené technológie


V prípade akýchkoľvek otázok využite prosím náš kontaktný formulár.
GTS Virtuálny privátny server sa hodí pre jednoduché čiastkové potreby, ale aj pre komplexné firemné riešenie:

 • Riešenie pre Extranet
 • Škálovateľný hosting profesionálnych webov
 • Prostredie pre testovanie a vývoj aplikácií
 • Jednoduché aplikácie pre zdieľanie multimediálneho obsahu
Vlastnosť GTS Virtuálny privátny server
CPU až 32 vCPU
RAM až 64GB
Kapacita dátového úložiska násobky 50 GB až do 1TB
Operačné systémy Windows / Linux
Štatistiky využitia CPU,/ RAM / Storage / monitoring siete
Vzdialený prístup k serveru RDP / SSH
Webový zákaznícky portál vCloud Director
VPS Management voliteľná služba, ktorá zabezpečuje správu  odborným servisným tímom
Zabezpečenie siete FW voliteľné
Zmluvná garancia služieb (SLA) 99.99 % dostupnosť
Konektivita Internet (voliteľné IP VPN  /Ethernet)
Vlastná správa Virtual Machines vypnutie / zapnutie / restart
Služba je dostupná bez akéhokoľvek obmedzenia po celom svete. Naša patforma sa nachádza v profesionálnom dátovom centre GTS, ktoré je zabezpečené, tak fyzickými, ako aj technologickými bezpečnostnými systémami a ďalšími typmi ochrany dát (CCTV systémy, vstupné čipové karty, protipožiarna ochrana, nepretržitý monitoring zariadení, uzamykateľné priestory a ďalšie prostriedky).

GTS ponúka variabilné cenové možnosti v závislosti od veľkosti servera a dĺžky zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok využite prosím náš kontaktný formulár.