Nástroje pre zákazníkov

Zákaznícka príručka

Dôležité kontakty a užitočné postupy pre zákazníkov spoločnosti BENESTRA. Táto zákaznícka príručka slúži ako nástroj pre efektívny a presný postup pri nahlasovaní a riešení požiadaviek technického alebo reklamačného charakteru.

  Zákaznícka príručka


 

Nahrávanie hlások

Pre našich zákazníkov, ktorí využívajú hlasové služby BENESTRA, ponúkame možnosť nahrať telefónne hlásky v profesionálnej kvalite. Na stránke si zároveň môžete vypočuť vzory hlasov.


 

Webmail

Služba WebMail ako súčasť produktov Dial up a ADSL produktov umožňuje prehliadať si mailovú schránku použitím akéhokoľvek web prehliadača z akéhokoľvek iného počítača pripojeného na internet. Jednoducho stačí navštíviť WebMail a vložiť vaše prihlasovacie meno a heslo.


 

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál moja.benestra.sk slúži na aktiváciu a konfiguráciu jednotlivých služieb a prídavných služieb. Prostredníctvom portálu môžete zisťovať vašu platobnú bilanciu, kontrolovať objem prenesených dát, prípadne realizovať platby za poskytované služby. Možnosti portálu vám umožnia kontrolu nad objednanými službami.


Knowledge Center

Všetko čo potrebujete vedieť o cloude a virtuálnych serveroch


status.benestra.sk

stránka, na ktorej nájdete aktuálne informácie o stave našich služieb

Zobraziť status