Nástroje pre zákazníkov

Zákaznícka príručka

Dôležité kontakty a užitočné postupy pre zákazníkov spoločnosti BENESTRA. Táto zákaznícka príručka slúži ako nástroj pre efektívny a presný postup pri nahlasovaní a riešení požiadaviek technického alebo reklamačného charakteru.

  Zákaznícka príručka


 

Nahrávanie hlások

Pre našich zákazníkov, ktorí využívajú hlasové služby BENESTRA, ponúkame možnosť nahrať telefónne hlásky v profesionálnej kvalite. Na stránke si zároveň môžete vypočuť vzory hlasov.


 

Webmail

Služba WebMail ako súčasť produktov Dial up a ADSL produktov umožňuje prehliadať si mailovú schránku použitím akéhokoľvek web prehliadača z akéhokoľvek iného počítača pripojeného na internet. Jednoducho stačí navštíviť WebMail a vložiť vaše prihlasovacie meno a heslo.


 

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál moja.benestra.sk slúži na aktiváciu a konfiguráciu jednotlivých služieb a prídavných služieb. Prostredníctvom portálu môžete zisťovať vašu platobnú bilanciu, kontrolovať objem prenesených dát, prípadne realizovať platby za poskytované služby. Možnosti portálu vám umožnia kontrolu nad objednanými službami.