Vedenie spoločnosti

Michal Rybovič

CEO a generálny riaditeľ
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela a Technickú Univerzitu vo Zvolene v odbore podnikový manažment. Svoju kariéru začal v J&T Corporate Finance, kde sa venoval akvizíciám a fúziám (M&A). Od roku 2014 pôsobí ako investičný manažér v investičnom fonde Sandberg Capital. Michal sa podieľal na desiatkach akvizícií, v ktorých následne pôsobil na manažérskych pozíciách. Zameriava sa predovšetkým na oblasti IT, telekomunikácie a médiá. Od septembra 2016 pôsobí na pozícii CEO a generálny riaditeľ.

Ivan Leščák

Špecialista pre reguláciu a prepojenie
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kariéru začal v SWH, softwarehouse spoločnosti Siemens v Bratislave, kde pracoval ako manažér TCP/IP sietí. V roku 1995 bol spoluzakladateľom prvého slovenského komerčného poskytovateľa internetových služieb, EUnet Slovakia. Spoločnosť viedol ako výkonný a technický riaditeľ až do jej zlúčenia so spoločnosťou EuroWeb Slovakia v roku 2000, kde pokračoval ako riaditeľ rozvoja a technický riaditeľ. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia ako manažér pre produkty a stratégie. Na súčasnej pozícii sa Ivan Leščák zaoberá problematikou regulácie telekomunikačných trhov, medzioperátorských vzťahov, analýzou trhových podmienok, formuláciou strategických cieľov a rozvojom produktového portfólia spoločnosti.

Lukáš Koller

Obchodný riaditeľ
Pred nástupom do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001, pôsobil v rokoch 1999 až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia začal pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Od roku 2009 viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku 2013 aj ďalšie oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa stal obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA.


Augustín Revák

Technický riaditeľ
Svoje pôsobenie v TelCo sektore zahájil už počas štúdia v spoločnosti eTel Slovensko. Po úspešnom absolvovaní Technickej univerzity v Košiciach, špecializácia elektronika a telekomunikačné systémy, v roku 2003 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia na pozíciu Projekt managera.
Od roku 2006 viedol Projektové oddelenie, ktoré sa zaoberalo návrhom a realizáciou zákazníckych pripojení a zastrešovalo konsolidáciu sietí jednotlivých akvizovaných spoločností. Od roku 2009 malo oddelenie na starosti komunikáciu s dodávateľmi, návrh backbonových a zákazníckych riešení. Vo februári 2015 sa stal technickyným riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

Michal Kemenik

Riaditeľ IT/IS
Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia IT, absolvoval v roku 2002. Svoje pôsobenie v TelCo sektore začal v spoločnosti eTel Slovensko vybudovaním oddelenia služieb zákazníkom a vedením úseku zaisťujúceho poskytovanie aDSL a Carrier Selection služieb. Neskôr ako Customer Service Director prevzal ďalšie zodpovednosti za návrh, implementáciu a prevádzku CRM a fakturačného systému. V Dial Telecome sa od roku 2008 podieľal na príprave a riadení začleňovania akvirovanej spoločnosti eTel Slovensko a od roku 2009 zastrešoval v pozícii Chief Operations Officer plnenie úloh technického oddelenia a zákazníckeho hotline. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia v roku 2010 svoje skúsenosti ďalej uplatňuje ako riaditeľ IS/IT.

Róbert Plonka

Riaditeľ zákazníckeho servisu
Je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Kariéru v oblasti zákazníckeho servisu začal v roku 2000 na oddelení call centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii  a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných call centier Nextry do Bratislavy za účelom poskytovania viacjazyčnej podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, kedy participoval na projekte implementácie zákazníckeho CRM systému do prevádzky a postupne vybudoval retenčné a reklamačné oddelenie na CS divízií. Od roku 2013 pôsobí na pozícií riaditeľa zákazníckeho servisu, na ktorej sa rozšírila jeho zodpovednosť o oddelenia dohľadového centra a backoffice oddelenia.

Ján Matiaska

Product & Marketing Manager
Je držiteľom titulu MBA z City University of Seattle. Svoju kariéru začal v spoločnosti Telenor Internet a aktívne sa podieľal na jej ďalšom rozvoji pod značkami Nextra, neskôr GTS Nextra, GTS Slovakia až po dnešnú podobu – spoločnosť BENESTRA. Svoje pôsobenie v oblasti telekomunikácií začal na oddelení Customer Care, kde bol vedúcim projektu vybudovania a prevádzky medzinárodného call centra pre stredoeurópsky región. V roku 2003 sa stal produktovým manažérom a podieľal sa na vývoji a produktovej implementácii moderných telekomunikačných služieb spoločnosti. Od apríla 2015 vedie oddelenie produktu a marketingu a snaží sa zúročiť svoje 16 ročné skúsenosti v oblasti tvorby a prezentácie služieb a produktov.

Patrícia Walsheová

Manažér riadenia ľudských zdrojov
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V oblasti riadenia ľudských zdrojov pracuje 10 rokov. Na pozícii Manažér riadenia ľudských zdrojov BENESTRA pôsobí od novembra 2015 a zodpovedá za prípravu a zavádzanie strategických rozhodnutí vedenia spoločnosti v oblasti odmeňovania a benefitov, riadenia výkonnosti, recruitmentu, vzdelávania a rozvoja, za plynulý chod všetkých podporných procesov v oblasti ľudských zdrojov a pracovisko recepcie spoločnosti. Pred nástupom do BENESTRA pracovala 6 rokov v IT spoločnosti S&T Slovakia ako Human Resources Manager po predošlom 4-ročnom pôsobení vo finančnej skupine ČSOB na pozíciách Manažér HR Business Partnerov / Senior HR Business Partner na oddelení Ľudských zdrojov.

Miriam Toennesen

Finančná riaditeľka
Je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Financie, bankovníctvo a investovanie. Svoju profesnú kariéru začala v roku 1994 pôsobením na rôznych pozíciách v rámci finančných a controllingových oddelení pre slovenské a medzinárodné spoločnosti pôsobiace v oblasti obchodu, výroby a poskytovania služieb. Miriam má značné skúsenosti v oblasti hotelového manažmentu, ktoré získala pôsobením na pozícii Group Financial Controller pre spoločnosť Rezidor Hotel Group na Slovensku a tiež v zahraničí. Po návrate na Slovensko v roku 2010 pracovala pre spoločnosť Philip Morris Slovakia ako Manažér pre finančné účtovníctvo a dane. Od svojho nástupu v apríli 2015 pôsobila v BENESTRA na pozícii Hlavného účtovníka so zodpovednosťou za oblasť účtovníctva a daní a od novembra 2016 je Finančnou riaditeľkou.