História spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1993 ako dcérska firma americkej spoločnosti GTS Inc. a  prišla na slovenský trh v roku 1999.

Od roku 2006, po zlúčení piatich firiem na alternatívnom telekomunikačnom trhu, pôsobila pod hlavičkou GTS Nextra.

Od roku 2010 sa vďaka ďalšej akvizícii rozrástla o Dial Telecom a upevnila si postavenie jedného z najvýznamnejších telekomunikačných operátorov.

Spoločnosť v roku 2013 úspešne zaviedla systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005, a absolvovala certifikačný audit vykonaný spoločnosťou DNV – Det Norske Veritas, ktorý overil implementáciu tohto systému v spoločnosti v súlade s normou.

Do 31. mája 2014 bola spoločnosť súčasťou zoskupenia GTS Central Europe. Od 1. decembra 2014 pôsobí pod menom BENESTRA.