Identifikačné údaje

Identifikačné údaje spoločnosti BENESTRA, s. r. o.

BENESTRA, s. r. o.
Einsteinova 24, Aupark Tower
851 01 Bratislava

IČO:  46303502
IČ DPH: SK2023320002
DIČ: 2023320002

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 155 204 673/7500
IBAN: SK0775000000000155204673
SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka 75045/B