Certifikácie a ocenenia

Politika kvality, bezpečnosti informácií a ochrany životného prostredia spoločnosti

Spoločnosť BENESTRA, vedomá si svojich záväzkov v oblasti trvalého zvyšovania kvality a bezpečnosti svojich služieb a ochrany životného prostredia vyhlasuje túto Politiku kvality, bezpečnosti informácií a ochrany životného prostredia spoločnosti.

Verejná bezpečnostná politika spoločnosti BENESTRA

Spoločnosť BENESTRA ako profesionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb a riešení, pri ktorých je vyžadovaný vysoký stupeň ochrany proti zneužitiu, kladie zásadný dôraz na minimalizáciu rizík. Preto vedenie spoločnosti vyhlasuje túto Verejnú bezpečnostnú politiku informácií ako základný rámec pre smerovanie spoločnosti na poli ich ochrany.

Certifikácia systémov manažérstva kvality ISO 9001:2015, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. je držiteľom certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa štandardu ISO/IEC 27001, systému manažérstva kvality podľa štandardu ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa štandardu ISO 14001.

Všetky systémy bol implementované v rámci všetkých procesov v spoločnosti, teda od telekomunikačných služieb, ICT riešení až po služby dátových centier a virtuálnych serverov (cloud).

 Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2015
 Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015
 Certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013

 

 

Ocenenie MEF
Spoločnosť BENESTRA ešte ako súčasť skupiny GTS CE získala prestížne ocenenie  "Poskytovateľ služieb roka 2011" od medzinárodnej organizácie Metro Ethernet Forum (MEF). V roku 2012 sme zvíťazili v kategóriách "Najlepšie ethernetové služby v oblasti veľkoobchodu" a "Najlepší dodávateľ ethernetových aplikácií".Certifikácia MEF
Naše ethernetové služby úspešne prešli certifikáciou organizácie Metro Ethernet Forum (MEF). Služby Ethernet Line a Ethernet VPN sú v súlade s technickými predpismi MEF 9 a MEF 14.

 


Capacity Awards
Spoločnosť BENESTRA ešte ako súčasť skupiny GTS CE získala ocenenie Capacity Awards ako najlepší veľkoobchodný operátor v strednej a východnej Európe v rokoch 2012, 2010, 2009, 2007 a ​​2005.