TESCO

Tesco: „Bolo pre nás veľmi dôležité vybrať si dôveryhodného partnera, ktorý by dokázal poskytovať spoľahlivé telekomunikačné služby pre naše predajne.“

Regionálna dátová sieť

„Spoločnosť Tesco Stores získala unifikovanú, garantovanú službu IP VPN pre svoje predajne v celom regióne strednej a východnej Európy.

 

Tesco

Spoločnosť Tesco je globálnym maloobchodným predajcom potravín a spotrebného tovaru so sídlom vo Veľkej Británii. Je jedným z troch najväčších maloobchodných predajcov na svete s predajňami v 14 krajinách v Ázii, Európe a Severnej Amerike.
V spojitosti s rozšírenými službami poskytovanými predajnej sieti neustále rástol počet obsluhovaných predaní, pobočiek a skladov a objem poskytovaných služieb narastal rýchlym tempom.
Spoločnosť BENESTRA momentálne poskytuje služby približne v 80 predajniach spoločnosti Tesco na Slovensku.

Služba IP virtuálna privátna sieť (VPN)  umožňuje spoločnosti Tesco jednoduché a efektívne prepojenie všetkých predajní pomocou jednej privátnej siete, čím výrazne znižuje prevádzkové náklady na spoľahlivú prevádzku interných podnikových aplikácií. Spoločnosť GTS v každej predajni zabezpečuje primárne aj dodatočné služby a garantuje výkonnostné parametre siete na základe špičkových zmlúv o úrovni služieb. Sieť predstavuje chrbticovú infraštruktúru pre kritické dátové aplikácie spoločnosti Tesco, ako sú platobné transakcie a informačné systémy pre dodávateľský reťazec a zamestnancov.
Okrem regionálnej siete IP VPN poskytuje spoločnosti BENESTRA spoločnosti Tesco aj ďalšie kritické služby, ako sú kolokácia dátových centier, vyhradený prístup na internet, hlasové a SMS služby.


Referencia zákazníka

„Pre spoločnosť Tesco bolo dôležité vybrať si dôveryhodného partnera schopného poskytovať spoľahlivé telekomunikačné služby pre naše predajne ,“ povedal John Herz, riaditeľ oddelenia IT spoločnosti Tesco Stores pre strednú a východnú Európu.Výhody siete od spoločnosti BENESTRA

 • robustné sieťové prostredie, pretože jedna regionálna sieť prevádzkovaná spoločnosťou BENESTRA je výkonnejšia ako viacero sietí v jednotlivých krajinách,
 • nižšie priame náklady vďaka nakupovaniu vo veľkom množstve,
 • nižšie nepriame náklady, pretože prevádzkovanie jednej siete je lacnejšie,
 • pokročilá a zabezpečená technológia založená na protokole IP,
 • primárna a záložná služba v každej predajni Tesco pomocou viacerých metód prístupu,
 • garantovaná kvalita služieb (QoS) a zmluva o úrovni služieb (SLA),
 • schopnosť rozšíriť služby IP VPN (MPLS) po celej Európe prostredníctvom partnerských sietí,
 • rozsiahle portfólio produktov na vybudovanie doplnkových služieb v sieti IP VPN, ako sú napríklad zjednotené komunikácie.


Prevádzkové výhody spoločnosti BENESTRA

 • centralizovaný a proaktívny dohľad nad sieťou a správa siete v krajinách strednej a východnej Európy,
 • viacjazyčná podpora v rámci regiónu strednej a východnej Európy,
 • zamestnanci v každej krajine, ktorých hlavným cieľom je poskytovať najlepšie služby,
 • len jedna faktúra za celý región,
 • podniková kultúra s orientáciou na zákazníka.


Stiahnite si prípadovú štúdiu TESCO