RTVS

Slovenská televízia (RTVS): „Spolupráca so spoločnostou BENESTRA bola vynikajúca. Dostali sme služby špickovej kvality a navyše sme týmto spôsobom prenosu ušetrili finančné prostriedky.“

DÁTOVÉ RIEŠENIA

Využitie úplne spravovanej služby Media Line na vysielanie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 predstavovalo úspešný začiatok priamej spolupráce v oblasti vysielania. Na základe kvality produktu, služieb a finančných výhod sa spoločnosť RTVS rozhodla pre trvalé využívanie služby Media Line na svoje činnosti na Slovensku.

 

Media Line

Služba Media Line je profesionálne riešenie vhodné na prenos mediálneho obsahu a jeho vysielanie v rôznych formátoch vrátane HDTV prostredníctvom komprimovaných alebo nekomprimovaných signálov. K základným výhodám tejto služby patrí jej škálovateľnosť podľa požiadaviek zákazníka, štandardizované rozhrania a garantované parametre. Službu je možné využívať na dlhodobom základe alebo dočasne na jednotlivé podujatia. Spoločnosť BENESTRA implementuje túto službu prostredníctvom vlastnej optickej siete alebo optických sietí svojich partnerov. Služba Media Line bola úspešne využitá počas vysielania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011, ktoré sa konali na Slovensku.

Signál vo vysokom rozlíšení (HDTV) bol odosielaný zo štadiónov v Bratislave a Košiciach priamo do strediska v Slovenskej televízii v Bratislave. Celý prenos sa realizoval pomocou vlastnej optickej infraštruktúry spoločnosti BENESTRA .
Riešenie bolo implementované so špeciálnou zálohou, aby sa zaručilo, že v prípade výpadku nedôjde k žiadnemu prerušeniu obrazového signálu. Rýchlosť prenášaného signálu dosahovala 250 Mb/s. Toto podujatie potvrdilo, že služba Media Line spĺňa všetky požiadavky odvetvia médií a úspech tohto podujatia viedol k využívaniu služby pri ďalšej významnej príležitosti – majstrovstvách svetav hokejbale 2011, ktoré sa konali v Bratislave.
 

Referencia zákazníka

„Spolupráca so spoločnosťou BENESTRA bola vynikajúca. Spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) dostala služby špičkovej kvality, ktoré boli implementované od podpísania zmluvy po začiatok majstrovstiev sveta v rekordne krátkom čase.
Tento spôsob prenosu navyše ušetril RTVS finančné prostriedky. Všade, kde to infraštruktúra umožní, využijeme tento spôsob prenosu aj v budúcnosti,“ vyjadril sa Róbert Oravec, riaditeľ sekcie strategického a technického rozvoja v RTVS, ktorej súčasťou je aj Slovenská televízia.

Zákazníkom sa služba poskytuje v dvoch verziách: spravovaná a nespravovaná. Spravovaná verzia umožňuje využívanie mediálnej brány s mnohými voliteľnými službami vrátane zálohovacieho riešenia. Nespravovaná verzia služby Media Line poskytuje len základné prepojenie medzi dvomi bodmi.
Riešenie Media Line je založené na ethernetovej sieti, využíva štandardné mediálne rozhrania a podporuje mnoho rôznych formátov vrátane SD (štandardné rozlíšenie) a HD (vysoké rozlíšenie) v komprimovanej aj nekomprimovanej kvalite. Inštaláciu a údržbu služby Media Line vykonáva tím odborníkov spoločnosti BENESTRA, ktorí prispôsobia službu podľa požiadaviek každého zákazníka.

Charakteristika služby Media Line:

 • vyvinutá špeciálne na vysielanie mediálneho obsahu,
 • rôznorodosť mediálnych rozhraní – SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, ASI, IP,
 • podpora širokej škály formátov signálu (SD, HD, komprimované aj nekomprimované verzie),
 • osobitne prispôsobená mediálna záloha (voliteľné) zaručuje, že v prípade výpadku infraštruktúry nedôjde k viditeľnému prerušeniu obrazového signálu,
 • flexibilná podpora šírky pásma, až do 10 Gb/s.

Výhody služby Media Line:

 • spoločnosť BENESTRA poskytuje správu a kontrolu celého systému až po mediálne rozhrania na strane zákazníka,
 • služba sa poskytuje ako homogénny produkt na vlastnej sieti,
 • službu možno využívať trvale alebo na jednotlivé podujatia,
 • sú k dispozícii odborníci na pomoc pri vytváraní prispôsobených riešení,
 • individuálna podpora služby počas podujatí vysielaných naživo,
 • službu možno využívať na vysielanie mediálneho obsahu v rámci krajiny alebo medzinárodne.

 


Stiahnite si prípadovú štúdiu RTVS