JYSK

JYSK: „Výber poskytovateľa sieťových služieb bol dôležitým rozhodnutím a sme s ním veľmi spokojní.“

Regionálna dátová sieť

JYSK, dánska sieť predajní s nábytkom a bytovými doplnkami, požaduje to najlepšie možné prepojenie trhov v strednej Európe a tiež v širšom európskom regióne, na ktorých pôsobí. V roku 2007 spoločnosť GTS Central Europe, regionálny telekomunikačný operátor, implementovala pre spoločnosť JYSK takéto riešenie v regióne strednej Európy. Moderná dátová sieť využívajúca technológiu MPLS umožnila prepojiť desiatky predajní JYSK v strednej Európe – v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku, pričom v blízkej budúcnosti sa plánuje expanzia.

 

JYSK

Spoločnosť JYSK, dánska sieť predajní s nábytkom a bytovými doplnkami, má v súčasnosti viac ako 1 350 predajní vo viac než 30 krajinách Európy, dosahuje ročný obrat takmer 2 miliardy eur a zamestnáva približne 14 000 zamestnancov.
Spoločnosť GTS Central Europe implementovala modernú dátovú sieť MPLS v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku a prepojila viac ako 200 predajní spoločnosti JYSK. Nová dátová sieť založená na štandarde IP VPN poskytuje efektívnejšie plánovanie a koordináciu jednotlivých aktivít v rámci celého procesu predaja spoločnosti JYSK v strednej Európe pokročilejším spôsobom tak, aby všetci zákazníci spoločnosti JYSK v danom regióne mohli využívať výhody lepšej efektivity a kvalitnejších služieb.
Využitie modernej technológie MPLS spoločnosti GTS znamená pre spoločnosť JYSK konkurenčnú výhodu v odvetví maloobchodného predaja a umožňuje jej poskytovať svojim zákazníkom špičkové služby nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Prípadová štúdia

Ak chceme zistiť dôvody, prečo si spoločnosť JYSK na zabezpečenie svojich telekomunikačných potrieb vybrala novú sieť MPLS od spoločnosti GTS Central Europe, musíme sa vrátiť k začiatkom tejto obchodnej spoločnosti. Dánske slovo JYSK označuje osobu pochádzajúcu
z Jutska, čo je najväčšia pevninská časť Dánska.
V dánčine slovo JYSK doslova znamená Jutlanďan, ale prenesene označuje aj niektoré základné hodnoty, ako sú čestnosť, integrita a skromnosť. Inými slovami, JYSK znamená dôveryhodnosť –spoločnosť, ktorej sa dá dôverovať. Takto fungujeme, takto sa správame k svojim zákazníkom a to isté očakávame aj od svojich dodávateľov. Preto sme si poskytovateľa sieťových služieb nevybrali len tak – bolo to dôležité rozhodnutie a sme s ním veľmi spokojní,“ povedal Rene Kristiansen, riaditeľ informačných technológií spoločnosti JYSK.
Výhody siete MPLS:

 • nižšie náklady (prevádzka jednej siete je lacnejšia než niekoľko prepojených sietí),
 • robustnejšie sieťové prostredie (jedna spravovaná sieť prevádzkovaná spoločnosťou GTS CE namiesto viacerých sietí spravovaných rôznymi spoločnosťami),
 • lepšia dostupnosť siete,
 • lepšie kvalitatívne parametre,
 • kratší čas opravy,
 • centralizovaná správa výkonu a proaktívna údržba siete,
 • jedna zmluva o poskytovaní služieb a jedna faktúra za celý región.

Vlastnosti siete MPLS:

 • pokrytie v piatich krajinách v regióne (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko),
 • najmodernejšia a najbezpečnejšia technológia založená na protokole IP, možnosť zriadiť zjednotenú sieť s dátovou a hlasovou komunikáciou medzi lokalitami zákazníka,
 • garantovaná kvalita služieb (QoS) a zmluva o úrovni služieb (SLA),
 • logicky a bezpečne izolovaná privátna sieť VPN pre každého zákazníka,
 • množstvo služieb s pridanou hodnotou,
 • možnosť poskytovať službu MPLS v celej Európe vďaka prepojeniam sieťových rozhraní s vybranými telekomunikačnými partnermi.


Stiahnite si prípadovú štúdiu JYSK