Nástroje pre zákazníkov

Webmail

Služba WebMail ako súčasť produktov Dial up a ADSL produktov umožňuje prehliadať si mailovú schránku použitím akéhokoľvek web prehliadača z akéhokoľvek iného počítača pripojeného na internet. Jednoducho stačí navštíviť WebMail a vložiť vaše prihlasovacie meno a heslo.


 

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál moja.gts.sk slúži na aktiváciu a konfiguráciu jednotlivých služieb a prídavných služieb. Prostredníctvom portálu môžete zisťovať vašu platobnú bilanciu, kontrolovať objem prenesených dát, prípadne realizovať platby za poskytované služby. Možnosti portálu vám umožnia kontrolu nad objednanými službami.