Hotline

Na oddelenie služieb zákazníkom sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, ktoré máte v súvislosti s našimi produktami, službami alebo k spôsobu fakturácie, či už ste existujúci alebo potenciálny zákazník spoločnosti BENESTRA. Oddelenie služieb zákazníkom súčasne rieši väčšinu problémov, s ktorými sa naši zákazníci pri využívaní poskytovaných služieb môžu stretnúť.
Pre rýchlejšiu identifikáciu problému si prosím pripravte Vaše prístupové meno do internetu alebo číslo Vašej zmluvy pred kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom, rovnako aj v prípade e-mailového kontaktu.

BENESTRA
tel: +421 (2) 322 322 32
e-mail: hotline@benestra.sk

Sme tu pre vás:
Pondelok - Piatok:
8.00 - 20.00 hod.
okrem štátnych sviatkov

Značný záujem zákazníkov o nový produkt našej spoločnosti niekedy spôsobuje, že napriek vyššiemu počtu pracovníkov hotline a rozšíreniu pracovných hodín sú linky preťažené a zákazníci sa nemôžu ihneď dovolať. Preto doporučujeme zákazníkom, ktorí majú takú možnosť, aby nám zasielali svoje otázky a problémy e-mailom. Do 24 hodín dostanete odpovede na svoje otázky, informačné materiály prípadne Zmluvu o poskytovaní služieb v elektronickej forme.