Hotline pre partnerov

V snahe uľahčiť a zefektívniť komunikáciu obchodných zástupcov s Hotline, bol jeden z pracovníkov Hotline vymedzený primárne pre potreby vás, našich obchodných partnerov.

Tel.: +421 (2) 32 487 888

Volať je možné: Pondelok - Piatok: 8.00 - 20.00 hod. okrem štátnych sviatkov