Certifikácie a ocenenia

Vyhlásenie vedenia spoločnosti o celkovej bezpečnostnej politike a certifikát ISO/IEC 27001:2005
Spoločnosť v roku 2013 úspešne zaviedla systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005, a absolvovala certifikačný audit vykonaný spoločnosťou DNV – Det Norske Veritas, ktorý overil implementáciu tohto systému v spoločnosti v súlade s normou. Systém bol implementovaný v rámci všetkých procesov v spoločnosti, teda od telekomunikačných služieb, ICT riešení  až po služby dátových centier a virtuálnych serverov (cloud).
  Certifikát ISO/IEC 27001:2005 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti) reg. číslo 140632-2013-AIS-CZS-UKAS, pôvodná certifikácia: 13.08.2013, platnosť do 13.08.2016


 

Ocenenie MEF
Spoločnosť BENESTRA ešte ako súčasť skupiny GTS CE získala prestížne ocenenie  "Poskytovateľ služieb roka 2011" od medzinárodnej organizácie Metro Ethernet Forum (MEF). V roku 2012 sme zvíťazili v kategóriách "Najlepšie ethernetové služby v oblasti veľkoobchodu" a "Najlepší dodávateľ ethernetových aplikácií".


 

Certifikácia MEF
Naše ethernetové služby úspešne prešli certifikáciou organizácie Metro Ethernet Forum (MEF). Služby Ethernet Line a Ethernet VPN sú v súlade s technickými predpismi MEF 9 a MEF 14.


 

Capacity Awards
Spoločnosť BENESTRA ešte ako súčasť skupiny GTS CE získala ocenenie Capacity Awards ako najlepší veľkoobchodný operátor v strednej a východnej Európe v rokoch 2012, 2010, 2009, 2007 a ​​2005.